Hierbij een pleidooi om docenten en/of mentoren de keuze te geven of ze deze 2 uiteenlopende taken willen combineren of juist niet.

Iemand die een goede docent is, is niet automatisch een goede mentor en vice versa.

Wanneer iemand een goede mentor, leerlingen begeleider of studentcoach is maakt dat deze persoon nog niet automatisch een goede leerkracht of docent.

Nu worden deze 2 functies automatisch bij een persoon neergelegd. Waarom eigenlijk? Het lijkt vaak een pure centen en uren kwestie. Ik denk dat met de huidige veranderingen die gaande er steeds meer het besef doordrinkt dat je mensen niet alleen een diploma wil geven op kennis van de studierichting maar ook op professionele en persoonlijke ontwikkeling die iemand door maakt tijdens het volgen van een opleiding.

Vanuit oudsher is het zo dat bij een bepaald aantal uren lesgeven er ook automatisch mentoruren erbij komen of een mentor klas. Dit valt dan nog vaak onder de ‘extra taken’ die van een docent/leerkracht verwacht worden.

Laatst las ik een artikel waarin duidelijk aangegeven stond dat motiveren van de leerlingen een steeds groter gedeelte van de taken van een docent in neemt. Dit is toch niet de bedoeling? Of wel?

Docent is toch om te doceren? En een mentor of studie coach om een student te begeleiden?

Volgens mij is het doel van het vak docent kennisoverdracht op een bepaald vakgebied dat de leerling of student wil of moet leren. En is het doel van het vak mentor of studentcoach of leerlingbegeleider om organisatorisch, studie- en ontwikkelings- gerichte ondersteuning te bieden aan leerlingen of studenten.

Wanneer een leerling of student nu meer ondersteuning nodig heeft dan een mentor kan bieden komt deze bij de psycholoog of gedragstherapeut terecht. Zo gehete 2e lijn of achter opvang of hoe je het ook maar wil noemen.

Ik pleit ervoor dat de basis begeleiding van leerlingen en studenten officieel een plek moet krijgen binnen het onderwijs. Dit komt de kwaliteit van deze begeleiding ten goede en gesprekken hoeven niet meer snel even tussendoor of in een mentoruur dat eigenlijk voor een gehele klas is bedoeld.

Nu krijg ik wel te horen dat leerlingen of studenten veelal praktische organisatorische vragen hebben en wanneer deze een persoonlijke vraag heeft ter ontwikkeling van zijn werkhouding of omgang met planning bijvoorbeeld dan kan de mentor daar niet te diep op ingaan want daar is geen tijd voor of de mentor/docent vindt dat dit zijn plaats niet is. Dit heeft dan tot gevolg dat leerling of student bijvoorbeeld niet leert leren en plannen op een manier die voor hem werkt. Wat weer tot gevolg heeft dat deze leerling of student weer stukken niet op tijd inlevert of afhaakt.

Kortom het wringt, en niet overal maar wel op veel plekken waar ik kom kom ik dit tegen.

Geld

Nu er geld vrijkomt is het belangrijk om dit wijs te besteden en er zijn veel gaten die misschien nu een beetje gevuld kunnen worden.  Hiernaast denk ik dat dit de kans is om echt verandering aan te brengen en een eind proberen te maken aan de éxtra taken die docenten erbij krijgen wanneer ze boven een bepaald aantal docente uren komen.

Hierbij haal ik ook onderdeel kwaliteit aan. Hoe vaak hoor je niet dat er binnen een organisatie gebruik gemaakt moet worden van elkaars kwaliteiten? Sterke punten? Waarom dan wel deze automatische koppeling?

Voor degene die heel graag de leerling of student centraal willen stellen. Dit is de kans om het lerende systeem dat een leerling of student is ook daadwerkelijk centraal te stellen en kwalitatief goed te ondersteunen.

Door het scheiden van deze taken wordt de begeleiding zo onbeoordeeld mogelijk wat de vertrouwensband beter tot zijn recht laat komen.

Doel van opleiding is toch kennis, professionele en persoonlijke ontwikkeling, zodat er evenwichtige jonge mensen onze maatschappij kunnen versterken met hun kwaliteiten? Laten we docenten de keus geven hun eigen kwaliteiten ten volste te benutten ter ondersteuning van het doel van opleiden van mensen, leerling of student.

Ik pleit ervoor dat een docent/mentor kan kiezen of deze wel of geen leerlingenmentor of studentenbegeleider.

Heb je vragen of opmerkingen dan kom ik graag met jou in gesprek om te kijken hoe het bij jou onderwijsorganisatie werkt.

Wil jij binnen jouw school ook de leerling of student meer centraal zetten op een ondersteunende wijze zodat deze actief wordt voor zijn studie dan hoor ik graag van jou.

Pin It on Pinterest

Share This