Coachende wijze van werken binnen het onderwijs

Al enige tijd is het coachen populair binnen onderwijsland en ik zie dat veel scholen, onderwijsorganisaties en instellingen deze wijze van werken ook meer en meer inzetten.
Dit doet mij deugd.

 

Ik merk dat er ook meer word gewerkt vanuit de leerling of student zelf. Het alleen maar zenden van informatie, verwachten dat leerlingen en studenten deze informatie opzuigen en gelijk kunnen inzetten, is hiermee voorbij.

Ook word er steeds meer gezien dat de thuissituatie van een leerling invloed heeft op het behalen of volbrengen van een opleiding. Persoonlijke begeleiding van de leerling wordt steeds belangrijker gevonden. Verder komt hier steeds meer tijd en ruimte voor binnen een opleiding.

Ik vind het jammer dat vaak de coachende houding van de docent enkel kan worden opgemaakt uit de manier van communiceren. Dit vind ik dan weer zeer jammer. Ik ben er van overtuigd dat de werkhouding ten opzichte van leerlingen en studenten hiermee niet echt veranderd. En dit heeft dan tot gevolg dat leerlingen en studenten nog steeds een afwachtende houding aan kunnen nemen, wetende dat hun docent of leerkracht er wel alles aan zal doen voor hen, zodat zij hun diploma kunnen behalen…..

Hoe docenten en leerkrachten denken over hun leerlingen en studenten bepaalt al heel veel. Het handelen en communiceren naar de leerlingen en studenten toe wordt hierdoor beïnvloed. De manier waarop daardoor de ondersteuning van studenten plaatsvind wordt mede hierdoor bepaald.

 

Is het niet een gedeelde verantwoordelijkheid van de opleiding organisatie en studenten/leerlingen dat een opleiding
met goed gevolg word afgerond?

Onderwijsland is duidelijk in een overgangssituatie.

 

Ik ondersteun met mijn werk de onderwijsorganisaties die de coachende wijze van werken verder willen implementeren in hun organisatie. Bij de ene onderwijsorganisatie help ik het meer op coachende wijze laten werken van de profielmappen van de leerlingen en bij een andere organisatie coach ik de leerkrachten.

Ik geef trainingen aan docenten om coachingsvaardigheden toe te kunnen passen in de praktijk en ik heb een zelfreflectie- en  motivatiemodel ontwikkeld waarmee de docent zijn/haar leerling of student echt op coachende grondslag kan begeleiden op weg naar het diploma. Dit zelfreflectie- en motivatiemodel heet het EVKSmodel®.

Meer over dit model is te vinden op het EVKSmodel®

.

.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This